top of page

Referanser

Alle burde ha en Eva i livet sitt.
Jeg traff Eva gjennom nettverksforeningen Professional Women Networking (PWN) som hun startet et år tidligere. Eva har gjennom PWN hjulpet mange kvinner, både nasjonalt og internasjonalt på flere måter, for eksempel hvordan håndtere vanskelige situasjoner på jobb, LinkedIn kurs, hvordan sette profesjonelle mål og retning, og nettverking regionalt og nasjonalt.
PWN har hatt månedlige fysiske møter i Stavanger, men under korona-krisen handlet de raskt og var blant de første som kunne tilby foredrag, workshops og nettverkings eventer på nett.
Hele organisasjonen bærer preg av Evas lederstil som gir mulighet for kreativ utvikling samtidig som det er organisert og strukturert. Hun er flink til å oppmuntre og motivere sitt team slik at alle oppnår gode resultater. Hun gir skryt og lar andres arbeid skinne uten behov for å fremheve seg selv. Det var disse ferdighetene som gjorde at jeg ønsket å ha Eva som mentor da jeg selv stod ovenfor min første store lederutfordring.
Jeg har hatt stor glede av å ha Eva som mentor. Hun er en fantastisk guide å ha i livet. Hun kommer alltid godt forberedt til våre møter og følger alltid opp tidligere samtaler. Hun er en sympatisk lytter, men hører også «mellom linjene». Hun utfordrer meg på ting jeg tar for gitt, og minner meg på ting jeg har oversett eller som kommer lengre frem i tid slik at jeg får forberedt meg godt. Jeg har blitt en bedre leder og person av å jobbe med Eva.

Eline Bjørnevik

As a professional I haven't seen before a course that
really touches the entire package of "searching for a
job / how to adapt your profile", plus it is specific to Norway,
even to Stavanger. I think this is a powerful thing about Virtuala's workshop. Here you
will review how to go through the entire journey
of what it is to search for a job as well as the behind the
scenes of the HR process

Alegria Hinestrosa

It has been proven that women drive education, economic growth, and self-reliance in their communities. They help build societies based on social connections, trust, and inclusion, and participate in peace-building at all levels. One of the most finest women I have ever known in my career who has created such an opportunity for the society is Eva Kanic-Pieterse. Its been a year I have known her as my leader and I could say undoubtedly that she is doing a great job and is one of the most talented leaders I have ever known in my career. She is highly cooperative and assistive with anything that the team needs, and she always exhibits passion for the team development. She excels at supervising , guiding, coaching, mentoring and motivating members of the team and is a born leader and problem solver, easily identifying and proposing solutions to any road bumps that the team hits along the way. She ensures that our team work towards a common goal in collaboration with local innovators affords an unparalleled opportunity to cascade knowledge, build affinity, and ensure that solutions are adequately serving our society we aim to engage. She is a person of sound ethics, dedication, compassion, fairness and highly knowledgeable. I really enjoyed working together with her in PWN. I highly recommend Eva as an inspirational leader for any company and whatever challenging tasks she may be being considered for in future.

Piyali Warriyar

bottom of page